Boeken en korte verhalen van Antoine Bomon

Boeken en korte verhalen van Antoine Bomon

Verschijnt binnenkort:

DE KRONIEKEN VAN BOMON

.

Over het boek:

.

In het eerste boek uit de reeks ‘De Kronieken van Bomon’ neemt de auteur je mee op een boeiende reis naar de jaren 50 tot 59 van de vorige eeuw, een tijd waarin het wiel van de vooruitgang plots in een hogere versnelling werd gezet. In deze naoorlogse jaren veranderde nagenoeg het hele landschap van onze samenleving, maar belangrijke gebeurtenissen en toestanden worden in het boek slechts aangehaald (en soms wat uitgebreider uitgespit) om de lezer een duidelijk beeld te geven van hoe onze wereld er toen uitzag en hoe alles evolueerde. Rode draad doorheen de ‘kronieken’ is immers het leven van de auteur die in de beschreven periode samen met zijn twee jaar jonger broertje opgroeide. Aanvankelijk in een armoedig, bekrompen en streng rooms-katholiek milieu en tegen het einde van dat decennium in het relatieve materiële welstand, maar in het op religieus en sociaal vlak dogmatisch, angstaanjagend en nagenoeg alles beteugelend keurslijf van de getuigen van Jehova, waarbij de twee kinderen al hun dromen en vrijheid verloren en moesten opboksen tegen gepest en vernederingen van andere kinderen. Maar daartussen lagen een aantal voorspoedige jaren, waarin de kinderen konden genieten van een grote vrijheid op het platteland en er spannende, vertederende, soms dolkomische en ondeugende avontuurtjes beleefden. Het oudste kind (de auteur) maakte zelfs al op zesjarige leeftijd kennis met een bijna sacrale verliefdheid, “nog broos als elfenvleugeltjes, maar toch duurzaam genoeg om zich blijvend in de herinnering te nestelen”.

De auteur wekt in dit boek ook een aantal al lang tot stof vergane ludieke dorpsfiguren weer tot leven, evenals een dorpspastoor die het niet al te nauw nam met de christelijke waarden en kuisheid en daardoor tegen het einde van dat decennium door het bisdom van Gent uit zijn ambt gezet en door de boeren het dorp uitgejaagd werd. Dan zijn er nog tal van andere elementen die er – naar de auteur hoopt – voor zorgen dat dit geen stroef geschiedenisboek of een uitgesponnen autobiografie geworden is, maar een vlot leesbaar, ontspannend, geïllustreerd en 384 pagina’s tellend boek over een periode die door sommige historici als nogal grijs en saai wordt afgeschilderd.